Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 4
  • Hôm nay 118
  • Tổng truy cập 604.258

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI NGUỒN XÃ TRIỆU HÒA

12:45, Chủ Nhật, 16-4-2023

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND xã Triệu Hòa về tuyên truyền phân loại và xử lý tác thải tại nguồn trên địa bàn xã năm 2023. Chiều ngày 12/4/2023, UBND xã Triệu Hòa đã tổ chức Hội nghị lồng ghép tuyên truyền phân loại và xử lý tác thải tại nguồn trên địa bàn xã  năm 2023. Tham dự hội nghị về phía huyện có đồng chí Lê Nữ Mai Trinh - Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Triêu Phong; Về phía xã:  có các đồng chí trong BTV Đảng ủy - TT. HĐND- UBND - UBMTTQVN xã; trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể cấp xã. Về phía thôn có có đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Giám đốc HTX, Tổ trưởng THT, chi hội trưởng các đoàn thể, hội viên. Tổng số lượt người tham dự là 94 người.

Bà Lê Nữ Mai Trinh - Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Triệu Phong đang tuyên truyền về việc phân loại xử lý rác

Hướng dẫn về quy trình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường và lợi ích của việc phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình. Vận động, tổ chức cho Nhân dân tham gia triển khai mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; đưa việc phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình vào nội dung đánh giá, công nhận thôn và gia đình văn hóa; bổ sung đưa vào nội quy làng văn hóa, hương ước thôn… làm cơ sở cho công tác thi đua - khen thưởng và xét đánh giá công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hướng dẫn các hộ gia đình phân loại, lựa chọn hình thức xử lý rác thải hữu cơ phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt hiệu quả. Vận động cán bộ, đảng viên tự gương mẫu thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình; vận động các hộ có vườn tự đào hố để xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón.

 

Hội nghị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường nói chung, giữ gìn vệ sinh môi trường sống nói riêng; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hạn chế phát sinh chất thải rắn trong đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình. Làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình phải vận chuyển, xử lý; đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp; giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch - đẹp./.

Các tin khác