Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 49
  • Tổng truy cập 604.189

TRIỆU HÒA TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHIỆM VỤ LẬP VÀ DỰ TOÁN QUY HOẠCH CHUNG XÃ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2035

11:17, Thứ Năm, 1-6-2023

Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Công văn số 29/KT-HT ngày 05/4/2023 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện về việc hướng dẫn lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2035; Công văn số 37/KT-HT ngày 25/4/2023 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện về việc điều chỉnh một số nội dung, trình tự lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2035.

Ngày 31/5/2023, UBND xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhiệm vụ lập và dự toán quy hoạch chung xã Triệu Hòa giai đoạn đến năm 2035. Dự với hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, người hoạt động không chuyên trách xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Giám đốc HTX, Tổ trưởng Tổ Hợp tác; đại diện lãnh đạo các đơn vị trường học, trạm y tế; lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần kiến trúc T’HOME.

          Hội nghị đã nghe lãnh đạo Công ty Cổ phần kiến trúc T’HOME trình bày nhiệm vụ lập và dự toán quy hoạch chung xã Triệu Hòa, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm xây dựng và củng cố tiêu chí Quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2035, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Các tin khác