Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 85
  • Tổng truy cập 604.225

XÃ TRIỆU HÒA TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ BẢY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

16:6, Thứ Năm, 29-6-2023

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2023 của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 29/5/2023 của Hội đồng nhân dân xã Triệu Hòa về việc tổ chức kỳ họp thứ Bảy của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

       Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo luật định; ngày 28/6/2023, Thường trực HĐND xã Triệu Hòa đã tổ chức kỳ họp lần thứ Bảy của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự và theo dõi kỳ họp, về phía xã có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN và trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; về phía các thôn, đơn vị có các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Giám đốc HTX, Tổ trưởng Tổ hợp tác, đại diện lãnh đạo các đơn vị trường học, Trạm Y tế xã. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Phan Đăng Chương, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã chủ trì kỳ họp.

6 tháng đầu năm, trong bối cảnh tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, kinh tế của đất nước, của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Đầu vụ Đông Xuân 2022-2023, mưa rét kéo dài làm cho cây lúa phát triển chậm, đến giai đoạn lúa chín bị ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa lớn đã làm cho cây lúa đổ ngã với diện tích 250ha; tuy vậy, năng suất bình quân đạt 63,04 tạ/ha, đạt 103,3% kế hoạch, sản lượng 3.824 tấn, đạt 51,7% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 213.618,3 triệu đồng, tăng 33.681,6 triệu đồng, đạt 54,4%KH (KH: 391.976 triệu đồng).

 

 

Tại kỳ họp, HĐND xã đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, tham gia chất vấn và trả lời chất vấn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; các đại biểu đã tập trung trí tuệ, nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với cử tri trước HĐND xã, xứng đáng là đại biểu dân cử, do đó chất lượng kỳ họp được nâng lên, góp phần xây dựng, thực hiện tốt vai trò của chính quyền địa phương trong việc hoạch định, đề ra các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương trong năm 2023.

HĐND xã đã thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết thông qua Kế hoạch giám sát của HĐND xã năm 2024.

Các tin khác