Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 54
  • Tổng truy cập 604.194

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

8:40, Thứ Năm, 20-7-2023

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023, Kế hoạch công tác cải cách hành chính nhà nước xã Triệu Hòa năm 2023, sáng ngày 19/7/2023, UBND xã Triệu Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BVT Đảng ủy, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể xã. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã.

Hội nghị đã nghe đồng chí Văn phòng - Thống kê xã phụ trách công tác cải cách hành chính trình bày Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, triển khai một số quy định liên quan đến công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị.

 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đồng chí tham dự tại Hội nghị, đồng chí chủ trì kết luận một số nội dung quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, mà trug tâm là người dân, kết quả quan trọng là sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Thực hiện nghiêm túc việc nhận và trả kết quả hồ sơ của người dân, không để hồ sơ trễ hạn, nếu trễ hạn phải công khai xin lỗi người dân một cách kịp thời. Đẩy mạnh việc tuyên truyền người dân sử dụng bưu chính công ích. Tích cực vận động tuyên truyền người dân thanh toán qua Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo phát sinh hồ sơ theo quy định. Thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, 100% các văn bản đi đều sử dụng chữ ký số trừ các văn bản mật. Thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử theo quy định. Các ban ngành tham mưu văn bản phải căn cứ các quy định của Nghị định 30/NĐ-CP về thể thức soạn thảo văn bản để tham mưu UBND xã ban hành các văn bản. Đề nghị UBMTTQVN xã và các đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính.

Các tin khác