Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 74
  • Tổng truy cập 604.214

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 49/2023/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2023 CỦA HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, MIỄN, GIẢM; CHẾ ĐỘ THU, NỘP CÁC KHOẢN PHÍ VỀ LỆ PHÍ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

14:38, Thứ Tư, 16-8-2023

Thực hiện Công văn số 2519/UBND-NC ngày 04/8/2023 của UBND huyện Triệu Phong về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị về quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 16 /8/2023, thông qua hội nghị trực báo đầu tháng 8 năm 2023, UBND xã Triệu Hòa đã tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị về quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Yêu cầu cán bộ, công chức cơ quan tăng cường, hướng dẫn các cá nhân và tổ chức đăng ký việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đảm bảo đạt tỷ lệ trong năm 2023 và những năm tiếp theo đạt kế hoạch đề ra.

Hình ảnh tham gia hội nghị

Mức thu phí, lệ phí đối với dich vụ công trực tuyến bằng 80% mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động sử dụng dịch vụ công trực tiếp theo quy định tại Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyến quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY:/documents/39955/0/49_nqhdnd_2023_0001.pdf/2facfa6b-efbd-a7ac-355a-9e9739858f03?t=1691543870965

Các tin khác