Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 160
  • Tổng truy cập 604.300

TRIỆU HÒA ĐIỂM SÁNG GIẢI QUYẾT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

10:22, Thứ Tư, 23-8-2023

Thực hiện Quyết định số 749 của thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong thời gian qua, xã Triệu Hòa đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), từ đó giúp tiết kiệm được thời gian.

           Trước đây, khi chưa triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện dịch vụ công, người dân, doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian, công sức để đến cơ quan hành chính thực hiện nghĩa vụ thanh toán phí, lệ phí khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Để thuận tiện cho tổ chức, công dân trong việc thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính bằng phương thức không dùng tiền mặt, UBND xã đã giao cho đoàn viên công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã như mở tài khoản thanh toán tại các ngân hàng.

Trong những tháng đầu năm UBND xã Triệu Hòa đã thực hiện tốt việc tuyên truyền người dân nhận kết quả giải quyết đối với thủ tục khai sinh, cấp thẻ bảo hiêm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 100% kết quả thủ tục hành chính khai sinh, cấp thẻ bảo hiêm y tế được trả qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện Quyết định 1103/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, UBND xã đã thực hiện việc niêm yết các thủ tục hành chính trong đó đã thể hiện nhóm dịch vụ, mã thủ tục hành chính, tên thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính toàn trình và một phần để người dân, tổ chức tiếp cận.7 tháng đầu năm, UBND xã tiếp nhận 915 hồ sơ trực tiếp, trong đó thực hiện trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 114 hồ sơ.  

Thanh toán lệ phí thủ tục hành chính không dùng tiền mặt là một dịch vụ tài chính số đang được các địa phương trên địa bàn huyện đẩy mạnh triển khai. Đây được coi là khâu rất quan trọng trong cải cách hành chính, là xu thế tất yếu nhằm xây dựng hệ thống quản trị tài chính công hiện đại, minh bạch. Hơn nữa, việc triển khai hình thức thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt đóng vai trò quan trọng, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, đối với mô hình chuyển đổi số./. 

CHI TIET XEM TAI DAY: https://fb.watch/mAvfyC-4AK/?mibextid=T3FBdp

Các tin khác