Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 56
  • Tổng truy cập 616.588

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ QUÂN SỰ XÃ NHIỆM KỲ 2022-2025

9:4, Thứ Ba, 5-12-2023

Trong những năm qua, Ban CHQS xã luôn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng lực lượng dân quân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tham mưu thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp với Công an tuần tra, kiểm soát, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức giao quân đạt chỉ tiêu, chất lượng đảm bảo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và một số nhiệm vụ khác.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác tổ chức hoạt động của Ban CHQS xã còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của cấp trên có lúc chưa kịp thời; thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, kết quả đạt chưa cao so với kế hoạch  đặt ra; tỷ lệ đảng viên trong LLDQ có năm chưa đạt chỉ tiêu; Đảng viên trong LLDQ Cơ động sinh hoạt tại các chi bộ khác nhau nên ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ…

Thành lập chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Việc thành lập chi bộ quân sự xã phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã.

Đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, gắn trách nhiệm với quyền hạn và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn”;

- Căn cứ Công văn số 1311-CV/TU, ngày 04/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 100 - KH/HU, ngày 12/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về việc thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn nhiệm kỳ 2022-2025”;

- Căn cứ Đề án số 01- ĐA/ĐU, ngày 29/11/2023 của Đảng ủy xã về việc “Thành lập chi bộ Quân sự xã, nhiệm kỳ 2022 – 2025”.

Ngày 01/12/2023, Đảng ủy xã Triệu Hòa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm có 05 đảng viên. Tham dự Lễ công bố có các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội; công chức chuyên môn; Người hoạt động không chuyên trách xã; Bí thư chi bộ trong toàn xã.

 

Số lượng: Tổng số đảng viên chi bộ 05; Bí thư 01, Phó Bí thư 01, số lượng cấp ủy 0.

- Cơ cấu đồng chí Bí thư Đảng ủy là Bí thư Chi bộ; đồng chí CHT BCH Quân sự xã là Phó BT chi bộ.

- Các đồng chí còn lại gồm đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; đồng chí Phó Chỉ huy trưởng và đồng chí Chính trị viên phó.

Tại Lễ Công bố, đồng chí Bí thư Chi bộ Quân sự xã đã phát biểu nhận nhiệm vụ mới, cố gắng tích cực tìm tòi để  thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Thay mặt Đảng ủy xã, đồng chí Trần Sóng Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã - Trưởng khối Dân vận xã đã phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Các tin khác