Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 38
  • Tổng truy cập 616.570

nghị quyết về kế hoạch giám sát của HĐND xã

8:45, Thứ Ba, 4-7-2023

/documents/39955/0/Ngh%E1%BB%8B+quy%E1%BA%BFt+v%E1%BB%81+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng+gi%C3%A1m+s%C3%A1t+c%E1%BB%A7a+H%C4%90ND+x%C3%A3+n%C4%83m+2024_0001.pdf/37b8fa94-bf53-942f-34bf-00abbd47e50e?t=1688435008265

Các tin khác