Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 144
  • Tổng truy cập 604.284

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÂN CÔNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, THẨM TRA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

15:26, Thứ Tư, 2-8-2023

/documents/39955/0/Ngh%E1%BB%8B+quy%E1%BA%BFt+v%E1%BB%81+vi%E1%BB%87c+ph%C3%A2n+c%C3%B4ng+ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng+gi%C3%A1m+s%C3%A1t%2C+th%E1%BA%A9m+tra+6+th%C3%A1ng+cu%E1%BB%91i+n%C4%83m+2023_0001.pdf/8b45be3a-3632-b8d9-df99-706f6a4dd438?t=1690964740329

Các tin khác