Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 3
  • Hôm nay 167
  • Tổng truy cập 624.424

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

14:13, Thứ Ba, 30-8-2022

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐU, ngày 28/7/2022 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIII. Sáng ngày 22/8/2022 Đảng uỷ xã Triệu Hoà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Thành phần tham dự Hội nghị gồm có cán bộ, công chức; trưởng phó các ban, ngành, đoàn thể cấp xã. Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trưởng thôn; Giám đốc HTX, tổ trưởng tổ hợp tác..

Tại Hội nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã trình bày các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế,chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là một hội nghị có nhiều ý nghĩa quan trọng và thiết thực.

Nguồn tin: Đảng ủy xã

Các tin khác