Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 42
  • Tổng truy cập 616.574

XÃ TRIỆU HÒA TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 8 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

9:9, Thứ Tư, 3-1-2024

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2023 của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-HĐND ngày 22/11/2023 của Hội đồng nhân dân xã Triệu Hòa về việc tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ) của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo luật định; ngày 29/12/2024, Thường trực HĐND xã Triệu Hòa đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8 của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự và theo dõi kỳ họp, về phía xã có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN và trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; về phía các thôn, đơn vị có các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Giám đốc HTX, Tổ trưởng Tổ hợp tác, đại diện lãnh đạo các đơn vị trường học, Trạm Y tế xã. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Phan Đăng Chương, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã chủ trì kỳ họp.

 

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2020–2025. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 19/12/2022 của Đảng ủy xã về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã về Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND huyện, lãnh đạo của Đảng ủy xã, giám sát của HĐND xã; trong bối cảnh tình hình kinh tế của đất nước, tỉnh, huyện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng UBND xã đã tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh gắn với chủ đề của xã là “Đẩy mạnh cải cách hành chính – phấn đấu duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng bền vững”; do vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 12,9% đạt kế hoạch đề ra là một nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong toàn xã. Thu nhập bình quân đầu người đạt 64,9 triệu đồng/người/năm đạt kế hoạch đề ra.

 

Tại kỳ họp, HĐND xã đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, tham gia chất vấn và trả lời chất vấn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; các đại biểu đã tập trung trí tuệ, nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với cử tri trước HĐND xã, xứng đáng là đại biểu dân cử, do đó chất lượng kỳ họp được nâng lên, góp phần xây dựng, thực hiện tốt vai trò của chính quyền địa phương trong việc hoạch định, đề ra các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương trong năm 2024.

 

HĐND xã đã thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024; Nghị quyết thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2024; Nghị quyết thông qua phân bổ quỹ dự phòng năm 2023; Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2024 của HĐND xã.

Các tin khác