Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 24
  • Tổng truy cập 624.475

HỘI NGHỊ TRỰC BÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

8:8, Thứ Ba, 13-12-2022

Chiều ngày 22/11/2022, UBND xã Triệu Hòa tổ chức hội nghị trực báo đánh giá nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực UBND xã, Ủy viên UBND xã, công chức chuyên môn và người hoạt đông không chuyên trách xã.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã đã quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính mức độ cao; triển khai tốt việc thu phí, lệ phí bằng biên lai điện tử. 
Tuyên truyền để các tổ chức người dân thực hiện thanh toán bằng tiền mặt qua Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện việc số hóa hồ sơ khi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu. Cần tuyên tuyền sau rộng hơn nữa việc  trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã.
Công chức Văn phòng - Thống kê xã tham mưu UBND xã việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022, đảm bảo thời gian. Các ban, ngành cần phối hợp cung cấp các tài liệu kiểm chứng để việc chấm điểm được chính xác và đạt điểm tối đa.
Trong thời gian tới, tiếp tục bám sát các văn bản của cấp trên về các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính để tham mưu kịp thời các văn bản cũng như các hoạt động triển khai công tác cải cách hành chính. Thường xuyên đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã để Trang của xã phong phú, đa dạng hơn. 

Các tin khác