Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 56
  • Tổng truy cập 604.196

XÃ TRIỆU HÒA TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ KÝ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

12:1, Thứ Ba, 14-2-2023

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 19/12/2022 của Đảng ủy xã về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã về Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023; Chương trình hành động số 01/CT-UBND ngày 16/01/2023 của UBND xã về Kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023; Chương trình công tác trọng tâm số 02/CT-UBND ngày 16/01/2023 của UBND xã.

Ngày 09/02/2023, UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đối với các ban, ngành cấp xã, các Trưởng thôn, Giám đốc HTX, Tổ trưởng Tổ Hợp tác, Hiệu trưởng các đơn vị trường học, Phụ trách Trạm Y tế xã. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, đại diện BTT UBMTTQVN xã, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội xã; trưởng, phó các ban, ngành cấp xã; các Trưởng thôn, Giám đốc HTX, Tổ trưởng Tổ Hợp tác; Hiệu trưởng các đơn vị trường học, Phụ trách Trạm Y tế xã.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023; các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn, đơn vị đã tham gia ý kiến nêu lên các giải pháp để tổ chức, phối hợp thực hiện; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; phát biểu hưởng ứng của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBMTTQVN xã trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành cấp xã, các thôn, đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023, chủ động xây dựng kế hoạch của từng ban, ngành, đơn vị, tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các ban, ngành cấp xã, các thôn, đơn vị để tổ chức thực hiện nhằm đạt kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, UBND xã đã trao thưởng đối với 02 tập thể và 03 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022.

Các tin khác