Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 39
  • Tổng truy cập 604.179

Đa dạng các hình thức tuyên truyền trong công tác cải cách hành chính, chú trọng tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

8:37, Thứ Năm, 8-6-2023

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó xác định mục tiêu thứ 6 là: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức”.

Việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến giúp giảm chi phí, thời gian đi lại cho việc nộp hồ sơ và nhận kết quả của người dân; Tăng tính công khai minh bạch của TTHC; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của người được phân công giải quyết TTHC; đặc biệt là tránh được phiền hà, nhũng nhiễu, hách dịch khi thực hiện giao dịch TTHC là một trong những vấn nạn nổi cộm và được các phương tiện truyền thông phản ánh nhiều hiện nay.

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/01/2023 về cải cách hành chính huyện Triệu Phong năm 2023, Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện Triệu Phong về tổ chức cuộc thi "Tuyên truyền cải cách hành chính" huyện Triệu Phong năm 2023, UBND xã Triệu Hòa đã thành lập Ban Tổ chức tham gia cuộc thi "Tuyên truyền cải cách hành chính" huyện Triệu Phong năm 2023 của xã.

Trong  6 tháng đầu năm, UBND xã Triệu Hòa đã triển khai nhiều nội dung triển khai tuyên truyền công tác cải cải cách hành chính như: hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính, hội nghị tuyên truyền công tác cải cách hành chính, đăng tải các bài viết tuyên truyền trên trang thông tin điện tử xã, xây dựng các bài tuyên truyền để phát trên loa truyền thanh của xã...

Đặc biệt là việc tuyên truyền qua các pano, khẩu hiệu để tăng cường sự gần gũi với nhân dân

Cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền câu chủ đề năm 2023 của huyện, theo đó xã Triệu Hòa xác định chủ đề năm 2023 của xã là: CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ TRIỆU HÒA QUYẾT TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN - HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI.

Thời gian tuyên truyền: từ ngày 05/4/2023

Địa điểm: Hội trường cơ quan xã (Bảng LED)

2. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẢO ĐẢM THUẬN LỢI NHẤT CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ GÓP PHẦN TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Thời gian tuyên truyền: từ ngày 10/5/2023

Địa điểm: trục đường trung tâm xã về thôn Vân Hòa

 

3. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TIẾT KIỆM  CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP.

Thời gian tuyên truyền: từ ngày 10/5/2023

Địa điểm: thôn An Lộng

 

4. ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thời gian tuyên truyền: từ ngày 01/6/2023

Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã (Bảng LED)

Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục  tuyên truyền các nội dung của công tác cải cách hành chính với các hình thức phong phú, đa dạng hơn để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của xã nhà./.

Các tin khác