Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 180
  • Tổng truy cập 624.437

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

10:18, Chủ Nhật, 16-4-2023

Sáng ngày 06/3/2023. UBND xã Triệu Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính lồng ghép với hội nghị trực báo. Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã. tại Hội nghị đã triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023. Các nhiệm vụ liên quan đến các chỉ tiêu để sơ kết Nghị quyết 01/NQ-TU của Tỉnh ủy; phân công nhiệm vụ cho các công chức có liên quan; thực hiện tham mưu UBND xã trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.

Năm 2022, việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả nhất định. Chỉ số cải cách hành chính của xã xếp thứ 8/18 xã, thị trấn.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác CCHC năm 2022. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 2023 đồng chí yêu cầu các ban, ngành liên quan tích cực tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về cải cải cách hành chính. Bộ phận Văn hóa - xã hội tích cực tham mưu các văn bàn liên quan đến công tác chuyển đổi số; Công an xã tham mưu các văn bản liên quan đến Đề án 06/CP. Bộ phận một cửa thực hiện nghiêm việc trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, không để xảy ra tình trạng chậm, trễ hạn hồ sơ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC thông qua hội nghị, loa phát thanh của xã và các hinh thức khác phù hợp với địa phương. 
Công chức Văn phòng - Thống kê xã tích cực tham mưu các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính; kịp thời báo cáo các công việc đột xuất để kịp thời giải quyết. Phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính của xã lên vị trí cao hơn trong năm 2023./.

Các tin khác