Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 73
  • Tổng truy cập 604.213

Phát huy vai trò của cánh tay nối dài - Trưởng thôn trong công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến

19:31, Thứ Sáu, 16-6-2023

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày  15/02/2023 của UBND huyện về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện về cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính huyện Triệu Phong năm 2023. Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều tích cực tham gia cuộc thi thông qua nhiều hình thức, sự lan tỏa của cuộc thi đang nóng dần. Xác định Dịch vụ công trực tuyến là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, UBND xã Triệu Hòa đã nhấn mạnh tuyên truyền về vai trò, lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với người dân, tổ chức. Xác định cần thay đổi nhận thức của người dân, tuyên truyền nhiều lần để nhân dân từng bước nhận biết, ngoài việc tuyên truyền trên loa phát thanh của xã, UBND xã đã xây dựng bài tuyên truyền và gửi về từng thôn trên địa bàn để Trưởng thôn hàng ngày đọc trên loa cho nhân dân trong thôn nghe. Hơn ai hết, Trưởng thôn đã được nắm bắt qua các Hội nghị tuyên truyền công tác cải cách hành chính, trưởng thôn cũng là người gần dân nhất, chính vì vậy, UBND xã đã chỉ đạo 6/6 thôn trên địa bàn xã thực hiện việc tuyên truyền trên loa phát thanh cảu thôn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thời gian tuyên truyền thường xuyên trong năm.

Hi vọng với việc tuyên truyền này, sẽ có tác dụng tích cực trong việc giúp người dân, tổ chức trên địa bàn xã hiểu hơn về dịch vụ công trực tuyến, góp phần chung tay thực hiện xây dựng nền hành chính xã nhà văn minh hơn, hiện đại hơn.

 

 

NỘI DUNG BÀI TUYÊN TRUYỀN XEM TẠI ĐÂY:// /documents/39955/0/B%C3%80I+TUY%C3%8AN+TRUY%E1%BB%80N+CCHC+N%C4%82M+2023.docx/f1961987-1dbd-3aa2-86d6-709d5a5b1617?t=1686917663490

Các tin khác