Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 31
  • Tổng truy cập 616.563

XÃ TRIỆU HÒA TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ KÝ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

16:27, Thứ Ba, 20-2-2024

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/ĐU ngày 22/12/2023 của Đảng ủy xã về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND xã về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024;

Ngày 24/01/2024, UBND xã Triệu Hòa tổ chức hội nghị triển khai, phối hợp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024; các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn, đơn vị đã tham gia ý kiến nêu lên các giải pháp để tổ chức, phối hợp thực hiện; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; phát biểu hưởng ứng của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBMTTQVN xã trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành cấp xã, các thôn, đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024, chủ động xây dựng kế hoạch của từng ban, ngành, đơn vị, tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các ban, ngành cấp xã, các thôn, đơn vị để tổ chức thực hiện nhằm đạt kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, các ban, ngành cấp xã, các Trưởng thôn, Giám đốc HTX, Tổ trưởng Tổ Hợp tác, Hiệu trưởng các đơn vị trường học, Phụ trách Trạm Y tế xã đã ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với Thường trực UBND xã.

 

 

Các tin khác