Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 153
  • Tổng truy cập 604.293

HỘI KHUYẾN HỌC VÀ CỰU GIÁO CHỨC XÃ TRIỆU HÒA TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ KIỆN TOÀN, BẦU BỔ SUNG BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ HỘI NHIỆM KỲ 2021-2026

8:36, Thứ Tư, 21-2-2024

Thực hiện chương trình công tác năm 2023. Ngày 30/01/2024, Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã Triệu Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và kiện toàn, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN xã; đại diện BTV Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên xã; Ban Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xã; Ban Chấp hành Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã nhiệm kỳ 2021-2026; đại diện lãnh đạo, Trưởng Ban Khuyến học các đơn vị trường học; Trưởng thôn, Chi hội trưởng Khuyến học các thôn trong toàn xã. Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã và bà Trần Thị Lệ Thi, Phó Chủ tịch Hội Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe bà Trần Thị Lệ Thi, Phó Chủ tịch Hội Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã trình bày báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận vào các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng nguồn quỹ khuyến học;...

Thay mặt Thường trực Hội, đồng chí Nguyễn Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã trình bày tờ trình về việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2021-2026; công văn thống nhất nhân sự của UBND xã; thông qua danh sách dự kiến bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí, biểu quyết thông qua danh sách những người được thông qua bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2021-2026./.

Các tin khác