Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập chuyên đề năm 2024“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.

15:11, Thứ Hai, 26-2-2024

Sáng ngày 23/02/2024, Đảng ủy xã Triệu Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập chuyên đề năm 2024“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.
Thành phần tham dự Hội nghị gồm có
- Các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã.
- Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
-  Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.
-  Trưởng thôn, Giám đốc HTX, THT.
Nội dung sau học tập chuyên đề 2024 cần đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề.; lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo giải quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chuyên đề năm 2024.

Các tin khác